Sandsøy Elgvald, org.nr: 994504177. ------------Kontonr: 0539 70 98321
Valdansvarlig og redaktør: Kirsten Slagstad, kirsten_slagstad@hotmail.com, mob: 91 64 11 52.
Velkommen til årsmøte 2015
Velkommen til årsmøte i elgvaldet.

Sted: Folkvang
Dato: Lørdag 26. september
Kl: 12.00

Saker til eventuelt leveres innen 18. september til undertegnede:

kirsten_slagstad@hotmail.com 

Sakslista ligger under taggen "Årsmøte saksliste".

Kirsten

Jaktåret 2014

Jaktåret 2014 ble det felt følgende i vårt vald:

Kukalver: 9
Oksekalver: 2
Ku 1,5 år: 5
Okse 1,5 år: 5
Ku 2,5 år og eldre: 11
Okse 2,5 år og eldre: 13
Sum felte elg: 4 5

I tillegg ble tilsammen 7 elg felt i de to andre små valdene på øya.

Oversikt av fordeling av utbytte ligger under "Utbytte"

Valdansvarlig Kirsten
kirsten_slagstad@hotmail.com

Velkommen til hjemmesiden vår
Velkommen til årsmøte i elgvaldet.

Sted: Folkvang
Dato: 20. september
Kl: 12.00

Saker til eventuelt leveres innen 18. september til undertegnede:

kirsten_slagstad@hotmail.com 

Sakslista ligger under taggen "Årsmøte saksliste".

Kirsten

Referat fra ekstraordinær generalforsamling

Sandsøy 21.06.14

 Til stede: 14 stk

+ styre representert med Kirsten Ola Gjermund, Per og Kitt. Kolbjørn kom litt senere.

Kirsten innledet møte med orientering om status angående elgbestanden på Sandsøy.

Bestanden på øya bør ned til 10-12 elger. Observasjoner viser at elgen er tynn i vår, som tyder på lite mat. De spiser seg opp på sommeren og høsten og tar beite fra husdyra på øya.

Siste elgtelling (fra helikopter) i regi av Harstad kommune var i mars 2014. Da ble det telt 93 elg. Ca 30 kyr, 30 okser, 30 kalver og 14 dyr der kjønn og alder ikke kunne bestemmes. Under elgjakta i fjor, ble det observert langt flere okser enn kyr.  Det er det motsatt av det som er vanlig på «sett elg»-skjema.

Det har vært en del diskusjon mellom valdet og kommunen om hvilke dyr som skal tas ut ved jakta i høst. I utgangspunktet mente kommunen at det burde være 90 % kyr og kalver. Valdet mener flere okser, eller iallfall lage en avskytningsplan som er så fleksibel at man kan skyte ned antallet okserhvis det viser seg at forholdet okser-kyr er like skjevt som i fjor.

 

Bestandelsplanen som er ny av året, bygger på tidligere plan. 121 dyr skal felles over en 3-årsperiode med følgende fordeling:

                                                                                                                2014:     50 dyr                                                                                             2015:     36 dyr                                                                                             2016:     35 dyr

Minst 25% ku, maks 25% okse, 20% ungdyr (av begge kjønn), 30% kalver.

Årets Jakt:         

Unntak fra vedtekter: 

3 forslag:                                                                                                     Forslag 1:                                                                                                     At jakta foregår som i 2013 med kun utvidelse av nåværende jaktlag med endel gjestejegere.                                                                                               Utfordringer:    Må ha nok jegere, må få avsetning på kjøtt og hengeplasser         Fordeler: Kjente jegere, lite adm., tilhørighet og kjennskap til området og befolkningen.

Forslag 2:                                                                                                     Dele jakta mellom lokale jegere og sette resten ut på anbud med lokale jegere som kjentmann/guide

Utfordringer:    Større administrasjon, hengeplasser, bosted, fasiliteter som traktor mm   (utformingen av eventuell anbud vil være avgjørende for hvor mye adm grunneierne ville få)

Forslag 3:                                                                                                     Hele jakten settes ut på anbud.                                                                                                                                        

Det var kommet to søknader for å jakte: Bjørn og Are Ingebrigsen med deres jaktlag fra Gratangen og svigersønn til Berny Myrvang med hans jaktlag fra Engenes.

Mye diskusjon rundt dette med fremmende jaktlag og forpliktelser i anbud. Sauereine hunder er positivt og kan drive dyr ut av skogen.                                                                                                  Anbudsutformingen må være klar i forhold til betaling av skutte dyr og hva de må betale dersom de ikke feller alle dyr som avtalt.

Kirsten nevnte at det var opprettet 2 nye vald på øya, Kullsland, som hadde fått fellingstillatelse på 6 dyr og Sandsøy fort med 2 dyr.

Styret kom med anbefaling:                                                                             At vi tar inn jaktlag på samme vilkår som egne jegere har pr. i dag angående pris pr elg og ivaretakelse av kjøttet og kom med et 4.forslag:

Forslag 4: Lokale jegere og styret henter inn flere eksterne jegere og jaktlag ut fra gjeldende bestandelsplan.

Forslag 4 ble enstemmig vedtatt for 2014-2016.

 

En del diskusjon rundt pris på kjøtt. Fast pris pr kg kjøtt eller pr elg? Hvordan skal betaling foregå? Betalingsterminal som benyttes når kjøttet hentes? Hvis eksterne jaktlag ikke feller sin kvote av dyr må de betale for alle? Blir kjøttet billigere jo flere dyr som felles?

Forslag fra Kirsten:

Pris på 40 kr pr kg til jegerne.

Styret får fullmakt til å formulere en kontrakt/tilbud som stimulerer til at tildelt kvote blir tatt ut. Gjennomsnitts pris tilstrebes til 40 kr pr kg.

Enstemmig vedtatt.

 

Møte varte i 2 timer og 15 min.

Referent Kitt.

               

                                                                                                             

 


EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING 21.06.14
Ekstraordinær generalforsamling: 
Lørdag 21. juni 2014 på ungdomshuset kl. 12.00.


Siden vi fortsatt har et hundretalls elg på øya, må vi redusere elgstammen betydelig.

Forutsatt at det blir et positivt vedtak i Viltnemda, vil Sandsøy Elgvaldlag få godkjent den nye bestandsplanen. Da kan vi i år felle inntil 50 elg, fordelt på følgende:

Minst 25 % kyr, maks 25 % okser og 20 % ungdyr (av begge kjønn) og 30 % årskalver.

I tillegg er det også søkt om godkjenning av 2 mindre vald på øya, ett på Kullsland og et på Slakstad (Sandsøy Fort). Om de godkjennes, vil de få tildelt tilsammen 8 dyr.

Sandsøy Elgvaldlag har også søkt om forlenget jakttid fram til 23. desember. Det er fylkeskommunen som avgjør dette, men jeg har forstått at de er positive til det.

Å felle og gjøre seg av med kjøttet på en skikkelig måte, blir en stor utfordring. Vi trenger flere jegere, helst 2 ettersøkshunder og flere hender til slaktinga. I tillegg må avhending av kjøttet planlegges og eventuelt markedføres. 


Det er en sak på agendaen:

Sak 1. Orientering og evt. diskusjon angående fellingstillatelsene. 
Styret sammen med jaktleder vil skissere et forslag til hvordan jakta skal avhendes i år.

Skal vi ta inn fremmede jaktlag? Anbud?
 
Forslag til vedtak: 
"Det gjøres unntak av § 5 i vedtektene i jaktåret 2013, slik at flere enn 10 jegere kan delta på elgjakta på Sandsøy. Det gjøres også unntak av kravet om at  jegerne skal ha tilknytning til øya, slik de er beskrevet i § 5. 

Styret, i samarbeid med jaktleder, gis fullmakt til å velge ut/invitere de jegerne som behøves for å klare jakta i år."

Det kreves 2/3 flertall for å gjøre unntak eller endre vedtektene.


Vi håper mange har anledning til å komme på generalforsamlinga. Det er en historisk begivenhet at ei så lita øy som vår har fått fellingstillatelse på så mange elg. Dette må vi gjøre det beste utav.

Ta kontakt med meg ved spørsmål eller evt. forslag til løsninger.

VELKOMMEN!

Kirsten Slagstad
Mob: 91 64 11 52
Mail: kirsten_slagstad@hotmail.com


FOLKEMØTE
Harstad kommune kunngjør følgende:

Åpent folkemøte på Sandsøya.

Harstad kommune inviterer til åpent folkemøte på Sandsøya den 24. april 2014.

Møtet blir avholdt på ungdomshuset Folkvang fra klokken 18.00 til 20.30.

Tema: forvaltningen av elgstammen på øya.

Enkel servering.

Alle interesserte er hjertelig velkommen!


Elfest og lygarkveld 16.april
Nok en elgfest ble en ren ganefryd. Med en inngang på 300 kr fikk gjestene følgende meny:

MENY

üGravet indrefilet med ingefærolje og ristede pinjekjerner.

üKanelkrydret ytrefilet med blåbærsmørsaus.

üOppstasede kjøttboller med pesto- og yougertdipp.

üDeangs alltid nydelige vårruller.

üBoas elgryte med kokos og mye velsmakende krydder.

 

Til dessert:

Fruenes søte kyss kjølt ned med hjemmelaget fløteis.

 

Velbekomme.

Hilsen Sandsøys Fantastiske Fruer.


93 elg telt under helikoptertelling den 31. mars

Per-Eldar Karlsen, skogs- og viltansvarlig i kommunen forteller at ble telt 93 elg på Sandsøya, fordelt på 29 okser, 28 kyr, 22 kalver og 14 ukjent.

Det ble rapportert om fantastiske forhold for elgtelling.

På tilstøtende områder på Grytøya ble det telt 19 dyr, fordelt på 8 okser, 7 kyr og 4 kalver.

Tiltak for å redusere bestanden vil selvfølgelig bli iverksatt til høstens jakt. 

En bestandsplan skal skrives og løsninger vil bli skissert i samarbeid med ansvarlige forvaltningsorganer.

Kirsten


Elger skutt i jakta 2013
Elgvaldet hadde fellingstilatelse på 21 årskalver, 15 kyr og 8 okser, tilsammen 44 dyr. Det ble skutt 35 dyr da det ble felt "bare" 12 kalver. Årsaken er at det var observert få kalver i forhold til antall dyr. Derimot ble det sett veldig mange okser. Jegrne hevder at for hver ku de har sett har det vært tre - fire okser. Mange kyr/kviger var uten kalv.

Vi håper på at kommunen foretar en ny telling fra helikopter i mars, slik at vi får vite om den fellinga har hatt noen effekt på elgbestanden. Sannsynligvis blir det en omfattende jakt til neste høst også, men da vi må prøve å få fellingstillatelse på langt flere okser.

Forøvrig ble alt elgkjøttet solgt rimelig lett. Til tross for 5,5 tonn med elg, klarte vi ikke dekke forespørselen. Noen ble dessverre fri. Vi kan sannsynligvis takke god markedsføring og pressedekning for det.

Tusen takk til sandsøyjegerne for en fantastisk innsats i jaktukene, spesielt til Ben Olaf Tvedt og Helge Twedt som sto på 100 % i hele 5 uker. De sto også for å skjære ned veldig mye av kjøttet. Takk til Svein-Olaf Flygel som hadde den viktige jobben med å holde styr på kjøttsalget. Og, selvfølgelig, takk til jaktleder Tom Sagen som på dyktig vis holdt styr på alle jegerne.

UTBYTTE
Utbyttet blir sannsynligvis utbetalt i løpet av februar 2014.

ELGER SKUTT:

Antall

Dato

Kjønn/alder

Vekt [kg]

1

28.sep

piggokse

185

2

28.sep

10 tagger

290

3

29.sep

Kvige

170

4

30.sep

14 tagger

285

5

30.sep

16 tagger

280

6

01.okt

kalv

66

7

01.okt

kalv

75

8

01.okt

kalv

70

9

01.okt

ku

215

10

02.okt

kvige

175

11

03.okt

ku

195

12

03.okt

ku

215

13

03.okt

kvige

175

14

05.okt

kalv

65

15

05.okt

ku

205

16

06.okt

6tagger

190

17

06.okt

4 tagger

170

18

08.okt

4 tagger

180

19

11.okt

kvige

175

20

14.okt

kalv

75

21

14.okt

kalv

90

22

15.okt

kalv

70

23

15.okt

kalv

75

24

15.okt

ku

185

25

16.okt

kvige

160

26

17.okt

ku

190

27

17.okt

ku

184

28

17.okt

okse

265

29

18.okt

ku

185

30

19.okt

kalv

60

31

19.okt

ku

177

32

19.okt

ku

183

33

20.okt

kalv

65

34

21.okt

kalv

62

35

24.okt

kalv

58

 

 

Til sammen

5465


Hilsen Kirsten

ELGKJØTT
Hele eller halve dyr: 55 kr/kg

Hentes på Sandsøy, og de som har anledning til det, helst henge elgkjøttet til mørning selv.

De som bor på Sandsøy, Grytøy eller Bjarkøy kan bestille mindre partier.

Ta kontakt med:

Svein-Olaf Flygel: 

svefly@gmail.com eller  innboks på Facebook.INNKALLING TIL ÅRSMØTE 2013
Velkommen til årsmøte i elgvaldet.

Sted: Folkvang
Dato: 7. september
Kl: 12.00

Saker til eventuelt leveres innen 31. august til undertegnede:

kirsten_slagstad@hotmail.com 

Sakslista ligger under taggen "Årsmøte saksliste".

Kirsten

Protokoll fra ektraordinær generalforsamling
Det møtte opp ca. 15 medlemmer til generalforsamlinga. 

Eirik Figenscahu reagerte på at bare 2 av styrets 5 medlemmer, henholdsvis undertegnede og Kitt Dalen, var tilstede ved møtets start kl. 12. Ola Berg hadde meldt forfall pga stort arbeidspress i slåtta og Kolbjørn Berg kom litt for sent til møtet av samme grunn. 

Undertenede informerte kort og la fram styrets forslag til midlertidig unntak av § 5 i lagets vedtekter:
"Det gjøres unntak av § 5 i vedtektene i jaktåret 2013, slik at flere enn 10 jegere kan delta på elgjakta på Sandsøy. Det gjøres også unntak av kravet om at  jegerne skal ha tilknytning til øya, slik de er beskrevet i § 5. 

Styret, i samarbeid med jaktleder, gis fullmakt til å velge ut/invitere de jegerne som behøves for å klare jakta i år."

Forslaget ble enstemmig vedtatt.

Nå sammenkalles styret og jegere for videre planlegging. Jaktplan med jegere og plan for avsetning av kjøtt blir lagt fram på årsmøtet primo september.

Kirsten Slagstad, leder
kirsten_slagstad@hotmail.com
mob: 91 64 11 52EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING
Ekstraordinær generalforsamling: 
Lørdag 6. juli på ungdomshuset kl. 12.00.

Lørdag 22. juni vedtok styret å innkalle til ektraordinær generalforsamling snarest mulig. Dette er fordi vi har en ekstraordinær sak, da vi har fått fellingstillatelse på 44 elger i høst. 15 voksne kyr, 8 voksne okser og 21 kalver.

Siden vi trolig har et hundretalls elg på øya nå, fikk elgvaldet senket minstearealet til 400 dekar, slik at antall dyr som skal felles iår er ca. 4 ganger mer enn tidligere. Dette for å redusere elgstammen betydelig.

Å felle og gjøre seg av med kjøttet på en skikkelig måte, blir en stor utfordring. Vi trenger flere jegere, helst 2 ettersøkshunder og flere hender til slaktinga. I tillegg må avhending av kjøttet planlegges og eventuelt markedføres. 

Det er en sak på agendaen:

Sak 1. Orientering og evt. diskusjon angående fellingstillatelsene. 
Styret sammen med jaktleder vil skissere et forslag til hvordan jakta skal avhendes i år.
 
Forslag til vedtak: 
"Det gjøres unntak av § 5 i vedtektene i jaktåret 2013, slik at flere enn 10 jegere kan delta på elgjakta på Sandsøy. Det gjøres også unntak av kravet om at  jegerne skal ha tilknytning til øya, slik de er beskrevet i § 5. 

Styret, i samarbeid med jaktleder, gis fullmakt til å velge ut/invitere de jegerne som behøves for å klare jakta i år."

Det kreves 2/3 flertall for å gjøre unntak eller endre vedtektene.


Vi håper mange har anledning til å komme på generalforsamlinga. Det er en historisk begivenhet at ei så lita øy som vår har fått fellingstillatelse på så mange elg. Dette må vi gjøre det beste utav.

Ta kontakt med meg ved spørsmål eller evt. forslag til løsninger.

VELKOMMEN!

Kirsten Slagstad
Mob: 91 64 11 52
Mail: kirsten_slagstad@hotmail.com
ELGFEST TIL PÅSKE!
Endelig! Elgfest på onsdag 27. mars kl. 20.00 på "huset".

NB: Lista taes inn på lørdag 23. mars, kl. 13.

Vi inviterer til matnytelse og flott selskap av ypperste Sandsøyklasse!

Inngangsbillett er kr. 300 pr. person. 
Drikke kommer utenom. Alle rettigheter.

Dette er et slutta lag. Påmeldingslista ligger på butikken. Maks 80 påmeldte.

Inntekten av festen går til Sandsøy Vel sin Juniorgruppe. Det skal lages ski/akebakke med generator til lys og liten skiheis til glede for fastboende og besøkende barn. 

HJERTELIG VELKOMMEN!

Hilsen (noen av) Sandsøyas Fantastiske Fruer.

Ny elgtelling viser at vi "vasser" i elg.
I februar i år ble det foretatt ny elgtelling på Sandsøy i regi av nye Harstad kommune. De telte 71 elg! Ca. 1/3 var kyr, 1/3 okser og ca 1/3 kalver.

Dette er minst 50 elg for mye for Sandsøy med sine totale 11000 dekar. Etter at jeg pratet med Mette Kinderås på Harstad kommune som informerte meg om dette, ble vi enige om at jeg umiddelbart skulle søke om endring av minsteareal, slik at mange flere elg kan felles i en  3-4 årsperiode. Det er viktig å få ned elgbestanden relativt fort slik at vi ikke risikerer at elgen dør ut/forsvinner av seg selv når overbeitet ødelegger beitematerialet.

Følgende brev ble da stilet til Viltnemda v/saksbehandler Mette Kinderås:

Da det ble telt hele 71 vinterbeitende elg på Sandsøy under tellinga for et par uker siden, søker vi med dette å få endret minstearealet ned til 500 dekar pr. dyr. I første omgang skal dette gjelde ut bestandsplanperioden (ut jaktåret 2013).

Grunneierne er meget bekymret for det store antallet elg på øya. Siden 2006 har det vært felt tilsammen 53 dyr  (Viser til: http://www.hjorteviltregisteret.no/Elg), likevel har elgstammen økt. Vi ser stor slitasje på busker og trær som elgen beiter, både i utmark, på innmark og i alle hager. Vi opplever også flere elger er blitt litt for "familiære", dvs. lite redd mennesker. Mange fastboende synes dette er svært ubehagelig. 

Grunneierne ønsker å opprettholde en bærekraftig elgstamme på rundt 15-20 dyr, og vi er redde for at elgen, i verste fall, kan forsvinne helt pga overbeite. Overbeitet går også sterkt ut over bøndene på øya. Her drives et aktivt landbruk med 2 melkebruk og 2 sauebruk. Når flokker på 15 - 20 dyr beiter på håa på innmarka, samt bruker innmarka som nattleie, merkes det negativt på innhøstinga. Det kan også nevnes at Sandsøy har en av de største tettehetene på sau i Troms med > 76 sau pr. km2 tilgjenngelig utmark! (Viser til: http://kilden.skogoglandskap.no/map/kilden/index.jsp?theme=BEITELAG)

Professor em. Knut Solbraa, Universitetet for miljø- og biovitenskap i skriver i artikkelen ”Beitetakseringer – hva kan vi bruke dem til?” at: ”Elgen kan kompensere for et dårlig vinterbeite med å gå over på nye beiteplanter og ved å øke vektene igjen på et godt sommerbeite. Dyrene viser derfor sjelden symptomer på dårlige vinterbeiter, i form av reduserte slaktevekter under jakta, før de primære beiteplantene er sterkt skadet.”


Da elgvaldets tellende areal er godkjent til 8281 dekar, vil et minsteareal på 500 dekar og bruk av 50% regelen (godkjent i bestandsplanen), bety felleingstillatelse på tilsammen 32 dyr. Da det under tellinga ble registrert ca. 1/3 produksjonsdyr, 1/3 okser og 1/3 kalver, foreslåes avskytningsplanen endret til  felling av makimalt 15 hodyr eldre enn 1,5 år og 17 okser og ungdyr (fjorårskalver) av begge kjønn. 

Alternativt søkes minstearealet til 250 dekar pr. dyr og ikke bruk av 50% regelen, slik at fellingstilatelsen fortsatt blir 32 dyr.

Fra jaktåret 2014 er vår bestandsplan utgått. Siden nye forskrifter krever minimum 20.000 dekar tellende areal vil elgvaldet m.a.o. ikke ha anledning til å forlenge eller lage ny bestandsplan. Likevel, ny telling foreslåes gjort vinteren 2014, og utfra telt bestand endres minsteareal og avskytningsplan, slik at vi kan komme ned på et bærekraftig elgbestand hurtig, men kontrollert, f.eks. på 3-4 år.

Hilsen

Kirsten Slagstad
mob: 91 64 11 52


I skrivende stund har jeg ikke fått noe tilbakemelding på den søknaden.

Kirsten
13. mars 3013Utbytte fra Elgjakta 2012
Følgende elg er felt på Sandsøy i 2012:

3 kuer på henholdsvis: 141 kg, 148 kg og 199 kg
3 kviger på henholdsvis: 132 kg, 140 kg og 116 kg
2 okser på henholdsvis: 183 kg, 187 kg
5 årskalver på henholdsvis: 62 kg, 62 kg, 74 kg, 72 kg og 90 kg

Tilsammen 8 voksne dyr og 5 årskalver.

Dette blir tilsammen 1606 kg innveid elgkjøtt. (I fjor ble det felt 12 elger som tilsammen veide 1749 kg, så snittvekta på elgen er gått merkbart ned!)

Jeg trekker fra 40 kg elgkjøtt som skal gå til elg festen. Det ligger foreløbig i fryseren på ungdomshuset. Det er ennå ikke bestemt dato for denne festen. 

Trekker også fra 9 kg elgkjøtt som er gitt til sykehjemmet fra elgvaldet. Fellingsavgiften på kr. 5305,- er allerede betalt og trekkes også fra. 

Innveid kjøtt         :1606 kg
- Kjøtt til elg fest    :    40 kg
- Kjøtt til sykehjem:     9 kg
=                          1557 kg

Jaktlaget har betalt inn til elgvaldet: (1557 kg * 40 kr/kg) - 5305 kr (fellingsavgift) = 56.975  kr

VIKTIG: Utregning av utbytte ligger under "Utbytte". Eirik Figenschau vil betale ut utbyttet slik som medlemmene tidligere har ønsket. Hvis noen medlemmer ønsker endring, f.eks. vil donere til andre enn de opprinnelig ønsket, må de si ifra til Eirik snarest.

Hilsen
Kirsten 

INNKALLING TIL ÅRSMØTE 2012
PROTOKOLLEN ER NÅ LAGT UT UNDER "PROTOKOLLER"

Det innkalles til årsmøte den 22. september 2012.
Sted: Ungdomshuset på Sandsøy
Tidspunkt: kl. 12.00

Foreløbig sakslista finner du under fliken "Årsmøte saksliste" oppe til venstre.

Saker som ønskes tatt opp må sendes til leder snarest, senest 17. september.

Sakslista blir fortløpende oppdatert på hjemmesida.

Hilsen

leder Kirsten Slagstad
mail: kirsten_slagstad@hotmail.com
mob: 91 64 11 52


Bli med på jaktlaget til høsten
Aller først, fjorårets utbytter er nå beregnet og tabellen er lagt ut under taggen "Utbytte" oppe til venstre. Utbetalingene kommer i løpet av august.

Velkommen til å delta på årets jakt.

Jaktstart i år blir litt senere enn vanlig, nemlig den 6. oktober.

Elgvaldet ønsker at elgjakta på Sandsøy skal være en sosial og trivselsfremmende årlig begivenhet for både sandsøyværinger og andre som har en nær tilknytning til øya. Derfor er ikke dette en anbudsjakt. Årsmøtet setter prisen for kjøttet.

Alle som har en bestemt tilknytning til Sandsøy kan være med på elgjakt, se § 8 nedenfor.

Om du ikke er jeger, men kunne tenke deg å være med å hjelpe til, er du også velkommen til å ta kontakt. 

I følge bestandsplanen som du finner under taggen "Bestandsplan", skal det skytes 8 dyr.

Jegerne kjøper kjøttet for 40 kr/kg. Alle grunneierne som er med i elgvaldet har rett til å kjøpe minst 10 kg kjøtt til 55 kr/kg. Resten av kjøttet kan selges til gjeldende markedspris.

Jaktlaget er ansvarlig for at alt etterarbeidet i tilknytning til selve jakta, vomming, flåing og opphenging, samt arbeidet med utsalget av kjøtt, blir gjenomført på en ordentlig måte.

Det har også blitt en tradisjon at jaktlaget gir bort elgkjøtt til Bjarkøy sykehjem (ca. 5 kg) og til en stor elgfest i regi av Sandsøy Vel (ca. 40 kg).

Søknad om å være med på elgjakt kan mailes til:

kirsten_slagstad@hotmail.com  

Spørsmål kan også rettes til Kirsten, mob: 91 64 11 52.

SØKNADSFRIST: 14. august (utsatt pga sen annonsering). 


Hilsen valdansvarlig, Kirsten Slagstad.

Nedenfor er et utdrag av vedtektene, §8 Retten til elgjakt: 


§8 Retten til elgjakt

Hvert medlem av laget har en jaktrett hver. Om et medlem har flere bruk, har hun/han fortsatt bare en jaktrett.

De som kan være med i jaktlager er, i prioritert rekkefølge: 

1.       Grunneiere som er medlemmer av elgvaldet.

2.       Fastboende på Sandsøy.

3.       Barn/svigerbarn og barnebarn/svigerbarnebarn av fastboende på Sandsøy eller medlemmer av elgvaldet.

4.       De som eier fritidsbolig på Sandsøy.

De som ønsker å være med i jaktlaget må sende en skriftlig påmelding til styret inne 1. august. Påmeldinger som kommer styret i hende etter 1. august, vil også kunne komme i betraktning, men da som siste prioritet.

Styret plukker ut jegere etter overnevnte prioriteringer og gir skriftlig svar til alle innen 1. september.

Det kan delta inntil 10 jegere. Om det melder seg flere enn 10 grunneiere/jegere, må det foretas loddtrekning. For å beholde kontinuitet og erfaring bør, om mulig, minst 4 av årets jegere ha deltatt i tidligere år.

Jaktlaget velger jaktleder og stedfortreder. Jaktleder er ansvarlig for alle i jaktlaget har de nødvendige papirer for storviltjakt i orden. For øvrig skal jakta utøves etter de lover og regler som gjelder storviltjakt. 


Høstens jaktresultater
Høsten 2011 ble det skutt 12 elger.

4 årskalver på: 76 kg, 82 kg, 72 kg og 80 kg.
3 kuer på: 199 kg, 195 kg, 180 kg.
2 kviger på: 149 kg, 132 kg.
3 okser på: 163 kg, 269 kg, 152 kg


Tilsammen ble det 1749 kg kjøtt a 40 kr/kg. Jaktlaget har betalt inn til elgvaldet 69960 kr. Ikke alt går til fordeling til grunneierne, da det ble bestemt på årsmøtet 2011, at det i fjor og i år skulle settes av penger til en beitetaksering på senvinteren/våren i år. En beitetaksering kan komme til å koste mellom 30 - 50.000 kr. Mer informasjon om dette kommer etterhvert. Det som blir til overs av penger, blir fordelt til elgvaldets medlemmer slik det står i vedtektene.

Elgfesten - etegilde med stor suksess!
Se bilder fra festen på http://Sandsøya.no/siste nytt fra øya/tilstelninger. (Av en eller annen grunn klarer jeg ikke lage en direkte lenke til denne sida?)

Elgvaldet donerte i år som i fjor, elgkjøtt av beste kvalitet til Sandsøy Vel. Vi takker festkomiteen, Sandsøys Fantastiske Fruer, og de nesten 80 fornøyde gjestene for et flott etegilde. Gjestene var så rause med superlativene når maten skulle beskrives, at komiteen (kokkene) til slutt nesten svevde over gulvet, noe som var bra siden de var så dønn slitne. Men hva gjør vel det, Fruene er allerede i gang med planlegging av neste års etegilde.

NB: Jeg har ikke et eneste bilde fra festen. Hvis du har noen, vær så snill og send meg til: kirsten_slagstad@hotmail.com

Her er årets meny:


Sandsøy Jaktlag
På bildet: Årets jaktleder Tom Sagen parterer elgkjøtt.

Betaling av elgkjøtt gjøres til Sandsøy Jaktlag sin konto: 9722 3113 056.


Skriv gjerne hvem det er fra, og hvor mange kilo kjøtt som betales for.

Pr. 13. oktober er det skutt 7 voksne elger og 4 kalver. Mesteparten av elgkjøttet er solgt, men det er ennå litt igjen. Det kan skytes flere elger i år, men det evhenger av hvor stor avsetning man får på kjøttet.

Hilsen Jaktlaget
.

INTERESSERT I ELGKJØTT?
Om du er interessert i elgkjøtt, kan du skrive deg opp på bestilllingslista som ligger i butikken på Sandsøy, Bjarkøy eller Lundenes. Det vil også bli hengt opp bestillingsliste på ferga. Evt. kan du ringe: 

Jaktleder Tom Sagen, mob: 99 74 16 95

For medlemmer av elgvaldet:
Opptil 20 kg:    55 kr/kg
Over 20 kg:      85 kr/kg

Ikke-medlemmer kan kjøpe kjøtt til 85 kr/kg.


NB: Kvantumsrabatt gis til de som går sammen og kjøper større deler av dyret og parterer selv.

Kjøper vil bli oppringt når kjøttet kan hentes hos Kolbjørn Berg på Slagstad. 
For kjøpere som ikke bor på Sandsøy kan levering av kjøtt avtales individuelt med en av jegerne:

Tom Sagen, tlf: 99 74 16 95
Ola G. Berg, mob: 90 95 20 90
Tony Ahlquist, mob: 90 68 85 46

Jaktlaget minner om at elgkjøttet selges med bein, og bein utgjør ca. 1/3 av elgen. 

Jaktlaget er opptatt av at alt elgkjøttet som selges skal være av god kvalitet! Skulle, mot formodning, noe av kjøttet ikke holde forventet kvalitet, ønsker jaktlaget å få øyeblikkelig tilbakemelding, og kjøper vil få nytt kjøtt eller pengene tilbake.

Hilsen Jaktlaget 2011

Bli med på jakt i år?

Det store flertallet av grunneierne i elgvaldet ønsker at elgjakta på Sandsøy skal være en sosial og trivselsfremmende årlig begivenhet for både sandsøyværinger og andre som har en nær tilknytning til øya. Derfor er ikke dette en anbudsjakt. Årsmøtet setter prisen for kjøttet.

Alle som har en viss tilknytning til Sandsøy kan være med på elgjakt, se § 8 nedenfor.

Om du ikke er jeger, men kunne tenke deg å være med å hjelpe til, er du også velkommen til å ta kontakt.

Vi har en bestandsplan som er ny av året. Den finner du under et av ikonene oppe til venstr e. I år skal det skytes minst 8 dyr, derav 70 % hodyr. Dette er fordi bestanden må reduseres.

Jegerne kjøper kjøttet for 40 kr/kg. Alle grunneierne som er med i elgvaldet har rett til å kjøpe 10 kg kjøtt til 55 kr/kg. Resten av kjøttet kan selges til gjeldende markedspris.

Jaktlaget er ansvarlig for at alt etterarbeidet i tilknytning til selve jakta, vomming, flåing og opphenging, samt arbeidet med utsalget av kjøtt, blir gjenomført på en ordentlig måte.

Det har også blitt en tradisjon at jaktlaget gir bort elgkjøtt til Bjarkøy sykehjem (ca. 5 kg) og til en stor elgfest i regi av Sandsøy Vel (ca. 40 kg).

Søknad om å være med på elgjakt kan mailes til:

kirsten_slagstad@hotmail.com

Spørsmål kan også rettes til Kirsten, mob: 91 64 11 52.

SØKNADSFRIST: 1. august.


Hilsen valdansvarlig, Kirsten Slagstad.

Nedenfor er et utdrag av vedtektene, §8 Retten til elgjakt:


§8 Retten til elgjakt

Hvert medlem av laget har en jaktrett hver. Om et medlem har flere bruk, har hun/han fortsatt bare en jaktrett.

De som kan være med i jaktlager er, i prioritert rekkefølge: 

1.       Grunneiere som er medlemmer av elgvaldet.

2.       Fastboende på Sandsøy.

3.       Barn/svigerbarn og barnebarn/svigerbarnebarn av fastboende på Sandsøy eller medlemmer av elgvaldet.

4.       De som eier fritidsbolig på Sandsøy.

De som ønsker å være med i jaktlaget må sende en skriftlig påmelding til styret inne 1. august. Påmeldinger som kommer styret i hende etter 1. august, vil også kunne komme i betraktning, men da som siste prioritet.

Styret plukker ut jegere etter overnevnte prioriteringer og gir skriftlig svar til alle innen 1. september.

Det kan delta inntil 10 jegere. Om det melder seg flere enn 10 grunneiere/jegere, må det foretas loddtrekning. For å beholde kontinuitet og erfaring bør, om mulig, minst 4 av årets jegere ha deltatt i tidligere år.

Jaktlaget velger jaktleder og stedfortreder. Jaktleder er ansvarlig for alle i jaktlaget har de nødvendige papirer for storviltjakt i orden. For øvrig skal jakta utøves etter de lover og regler som gjelder storviltjakt.


Konstituerende styremøte 18. juni
Vi hadde et kontituerende styremøte 18. juni.

Per ble valgt som nestleder og Ola som sekretær.

Forøvrig ble det snakket om beitetakseringskurs som vi skal prøve å få arrangert utpå nyåret 2012 for alle grunneierne som er interessert.

Det ble også enighet om at jakta skulle utlyses i Ht.

Kirsten.Utbetaling av utbytter for 2010
Listen over medlemmenes utbytter ligger i fliken "Utbytte" oppe til venstre.

Minner om at det enkelte medlemmet må ha kr. 500,- eller mer for å få betalt ut utbytte sitt i år (Viser til § 10 i Vedtektene). Dette gjelder selvfølgelig ikke for dem som er utmeldt.

Nå er bestandsplanen vedtatt av viltnemda, så til høsten blir det 2 elger mer å felle.

Evt. spørsmål rettest til meg på mob: 91 64 11 52 eller mail: kirsten_slagstad@hotmail.com

Kirsten


Bestandsplanen for elg innlevert til kommunen
Bildet: Nordsand Småbåthavn.

På årsmøtet 2011 ble det bestemt at en bestandsplan for elg skulle skrives. En gruppe bestående av Per Molin, Arne-Kåre Beg, Eldar Jørgensen og valdansvarlig Kirsten Slagstad fikk ansvaret å skrive planen.

Nå er planen ferdigskrevet og innlevert kommunen. Viltnemda skal behandle den i møte den 7. juni, og vi håper den blir godkjent slik den er.

Hovedmålet i planen er at valdet mener det er for mange elg på Sandsøy, og at valdet  derfor ønsker å redusere elgstammen til en bærekraftig størrelse (ca. 25-30 vinterbeitende elg). Dette skal vi gjøre med å primært skyte produktive hodyr, og ta ut maks antall dyr som er tillatt, i snitt 8 dyr pr år i planperioden (3 år).

Elgen har heldigvis ikke "oppdaget" bonden sine runballer ennå, men skogen er kraftig beitet på, og det finnes knapt ei produktiv bærbuske igjen på hele øya. Samtidig har elgen begynt å oppføre seg som et vanlig husdyr der han på vår og sommer går og beiter på fulldyrka innmark. Kjempeflott å se på for "elgturister", men meget lite lønnsomt for bonden som får mye av grovforet sitt oppspist. Kanskje man skulle blitt elgbonde i stedet for saubonde?

Et viktig delmål er også å gjøre en grundig beitetaksering på skogen til neste år. Beitetakseringen gjøres best på ettervinteren, men før løvsprett. Det er et stort arbeid fordi man skal, etter et bestemt system, kartlegge ca. 1000 punkter i elgens beiteområde. Jobben må gjøres flere ganger (over flere år) slik at vi kan se  hvordan skogen endrer seg i forhold til avskytningen på elg. På den måten kan vi finne ut av hvor stor elgstammen bør være, og om valdets avskytningsplan fungerer etter hensikten. Med en bærekraftig stamme menes det antallet elg som kan overvintre, leve godt på hva den finner av mat i skogen, uten å ødlegge skogen, spise opp bondens rundballer eller beite på fulldyrka innmark.

Kostnadene ved en beitetaksering er på ca. 40.000 kr/pr år hvis vi skal leie inn proffesjonelle takserere. Immidlertid er det godt mulig å gjøre mesteparten selv. Det vi trenger er et kurs i taksering. Noe som vi kan få, bl.a. fra Tranøy elgvald. Likevel vil det koste noe, så de 15.000 kr som er holdt av til dette, må vi iallfall ha, sannsynligvis mer. Det er forresten mulig å søke om midler til dette hos kommunen og fylkeskommunen.

Vi må få betalt ut utbyttet til grunneierne. Spesielt viktig er det å få betalt ut pengene til de grunneierne som har meldt seg ut. Jeg har vært litt usikker på kostnadene rundt beitetakseringene, derfor har jeg ikke tatt initiativ til noen utbetalinger ennå. Tenkte vi kunne vente til vi hadde hatt styremøte. Det er innkalt til styremøte lørdag 11. juni, kl. 13 på "huset".

Bestandsplanen ligger i egen "flik" oppe til venstre.

Kirsten.

GOD PÅSKE!

Nå er årsmøteprotokollen fra møtet den 19. mars 2011, regnskapsgrunnlaget og de reviderte vedtektene lagt ut under deres tilhørende faner oppe til venstre.

Ved spørsmål ta kontakt med meg på:

kirsten_slagstad@hotmail.com eller mob: 91 64 11 52

Kirsten.


ÅRSMØTE LØRDAG 19. MARS
Styret har avholdt et arbeidsmøte på lørdag 26. februar. Tilstede var Per Frantzen, Ola Berg og Kirsten Slagstad. Oppmøtte vara var Kolbjørn Berg, Per-Mikal Andreassen og Eldar Jørgensen.

Eget referat ble ikke skrevet på dette møtet, men siden vi hovedsaklig jobbet med saker som kommer på sakslista, anser vi den som referat god nok.

Vi ble enige om å sende en sms til alle medlemmene som vi fant mobilnummer til, for å varsle om årsmøtet og sakslista som ligger på hjemmesida vår. Dette fordi det sparer styret for unødvendig arbeid og mange penger i papir og porto.

Tiden har dessverre løpt ifra oss, så vi har ikke rukket å innkalle til årsmøte tidligere. Det beklager vi.

Alle medlemmer inviteres til årsmøte den 19. mars, på ungdomshuset, kl. 13.00.

Hele innkallinga finner du i fane "Årsmøte saksliste" oppe til venstre.

Årsberetning, regnskap og foreløbig forslag bestandsplan blir lagt inn i egne faner oppe til venstre, etterhvert som det blir ferdig.

Hilsen
Kirsten

Referat fra styremøte avholdt lørdag 29.01.11
Les referat under fanen "Styremøter" oppe til venstre på denne siden.

Nytt styremøte lørdag 19. februar.

Foreløbig dato for årsmøte 12. mars.

Styremøte 29. januar 2011
Det er innkalt til styremøte den 29. januar 2011 på "huset", kl. 12.00. Alle varamedlemmer er også invitert. Det er fint om de kommer, men det er ingen "plikt".


Revisor for elgvaldet, Eirik F. er spesielt invitert da han hadde hele ansvaret og alt arbeidet med å sende ut utbytte til medlemmene i fjor. Det hadde vært veldig fint om Eirik kunne komme og fortelle om erfaringene sine. Vi må lære av dem, og kanskje ender vi opp med å foreslå, på neste årsmøte, å gjøre ting på en annen måte?

Vi skal også ha et lite resyme over fjrårets jakt -og inntekter. Utbetalinger til medlemmer osv. I skrivende stund har jeg fått beskjed om at det er innbetalt vel 38.000 kr til elgvaldet. Dette er litt for lite i forhold til summert slaktevekt (Jeg har ikke den nøyaktige slaktevekta i skrivende stund.), men at resten av pengene skal bli overført så snart så mulig. Ikke alle har betalt ennå for kjøttet de har kjøpt.

Bestandelsplan
Før jul møttes Per Molin, Eldar Jørgensen, Arne Kåre Berg og undertegnede for å starte opp arbeidet med bestandsplanen for elg. Jeg håper at jeg kan legge fram et skriftlig forslag til handlingsplan på møtet.

Er det flere saker dere ønsker å ta opp, så send meg gjerne forslag.

leder Kirsten Slagstad

Overveldende matskryt på årets elgfest.
Et 40-talls gjester fikk, etter sigende, en veldig trivelig kveld med mye og nydelig mat som øyas bygdekvinnelag hadde kost seg med å lage.

Menyen var følgende:

  • Gravet indrefilet med ristede pinjekjerner og ingefær- og hvitløksolje.
  • Viltterrin med akevitt, salvie, timian og pistasjenøtter i cumberlandsaus.
  • Elg på Thailandsk – Nydelige vårruller med Dengs utvalgte krydder.
  • Rødvinskokt sandsøyelg med dipp laget av fetaost, creme frachie og vårløk.
  • Elg i viltsaus kokt av tørket steinsopp, russiske erter, portvin og fløte.

  • Til slutt, den siste fristelse:
  • Marinerte jordbær med marsipankrem.
Flere bilder finnes i en underkatalog på "Sandsøybilder", kalt "Elgfest 2010".

Bilder fra Nordsand
Tusen takk til Asbjørn Andreassen som når han var i konfirmasjonstreff på Sandsøy i august 2009, også fant tid til å ta noen elgbilder fra Nordsand.

Velkommen til høstens ganefryd, ELGFESTEN
Sandsøy Vel har i år, som alle tidligere år, fått donert over 40 kg prima elgkjøtt fra jaktlaget. Tusen takk! Dette blir det fest av!

Etter at øyas store og ikke fullt så store døtre har planlagt og diskutert så kokebøkene har flagret, har vi nå endelig blitt enige om en fantastisk meny av de nydeligste elgretter. Gled dere!

Velkommen på lørdag 27. november, kl. 20.00. På "huset".

Dette er en påmeldingsfest, og lista ligger på butikken.
Påmeldingen er bindende.
Inngang kr. 250,-.
Masse god mat får du på billetten, men drikke må kjøpes utenom. Og ja!, vi har skjenkebevilling.

Hilsen Sandsøyas Fantastiske Fruer -eller Bygdekvinnelaget som vi også kalles.

Tre kyr, to okser og en kalv
Årets j aktresultat ble kjempebra! Tre kyr, to digre okser og en kalv på tilsammen vel 1100 kg (slaktevekt etter henging).

Ifølge mine hemmelige kilder i jaktlaget, skal alle jegerne være veldig fornøyd, ikke bare med jaktresultatet, men også "alt det andre" som spenning, natur, godt vær, koselig prat og mye fliring,  -og ikke minst gode jaktkamerater!

Her et lite utklipp fra en hyggelig mail jeg fikk fra Benn Olaf Tvedt som, sammen med svigersønnen, kjørte hele veien fra sørlandet for å delta på elgjakta ei lita uke:


"Sender en liten hilsen med en stor Takk!! For at vi fikk være med på elgjakt i høst,det var en svært hyggelig opplevelse,som vi ser tilbake på med storglede, både Svein og jeg,og vi kommer gjerne igjen."
Benn Olaf har også sendt noen bilder som jeg har lagt i fotoalbumet "Sandsøybilder". Takk for dem! 
Bildet over er også tatt av Benn Olaf, og viser Tom Sagen og en elg. Tom øverst.

Sandsøybilder
Nå har vi "åpnet" fotoalbumet på denne hjemmesida. Oppe til venstre finner du valget "Sandsøybilder". Her håper vi det kommer mange fine bilder fra Sandsøy.
Send bilder til:
kirsten_slagstad@hotmail.com

Er du interessert i ELGKJØTT?
Om du er interessert i elgkjøtt, kan du skrive deg opp på bestilllingslista som ligger i butikken (på Sandsøy). Evt. kan du ringe: 
    Tom Sagen, tlf: 99 74 16 95

For medlemmer av elgvaldet:
Opptil 10 kg:    55 kr/kg
Over 10 kg:      85 kr/kg

Ikke-medlemmer kan kjøpe kjøtt til markedspris.


NB: "Kvantumsrabatt" gis til de som går sammen og kjøper større deler av dyret og parterer selv.

Noe av kjkøttet håper vi vil være leveringsklart allerede 9.-10. oktober. Kjøper vil bli oppringt når kjøttet kan hentes hos Kolbjørn Berg på Slagstad. Annen avtale om levering av kjøtt kan avtales individuelt med en av jegerne:

Tom Sagen, tlf: 99 74 16 95
Kolbjørn Berg, mob: 97 62 62 46
Ola G. Berg, mob: 90 95 20 90
Tony Ahlquist, mon: 90 68 85 46

Parteringslaget vil anstrenge seg i år, som tidligere år, på at alle kjøpere får en mest mulig rettferdig fordeling av kjøttkvalitet (F.eks. litt forpart og litt baktpart). I den forbindelse minner jaktlaget om at elgkjøttet selges med bein, og bein utgjør ca. 1/3 av elgen, og at jo mindre antall kilo som kjøpes jo vanskelligere er det å "rettferdig" fordele kjøttet.

Heldigvis er 98 % av alt elgkjøtt av god kvalitet, uansett hvor det har sittet på dyret.

Hilsen Jaktlaget 2010ÅRETS ELGJAKT 2010
Styret i elgvaldet hadde møte 18. september.

Sakslista var:

1. Informasjon og diskusjon angående årets ”protestutmeldinger” fra valdet.

2. Årets jakt

·         Hvem som har søkt.

·         Tildelte dyr

·         Forventninger og arbeidsfordeling rundt årets jakt. Skal valdet stille med en som kontrollerer innveiinga? Habilitetsspørsmål.

3. Bestandelsplan

Skal vi lage et forslag til bestandelsplan på elg som vi kan fremlegge årsmøte? Det haster.

Oppnevning av AU.

4. Eventuelt.

I tillegg til innkalte styremedlemmer, ble også samtlige vararepresentanter invitert til møtet.

Les referatet under valget "styremøter" oppe i venstre hjørne på denne siden.

Jaktleder er Kolbjørn Berg. Jakta starter på Sandsøy lørdag 2. oktober. Jaktlaget informerer om at uke 40 vil være "hovedjaktuka", men at jakta varer utover dette helt fram til, forhåpentligvis, alle 6 elgene er skutt.

Det vil snart komme oppslag på butikken og på denne siden om hvem folk kan kontakte angående kjøp av kjøtt.

Hilsen lederen, Kirsten SlagstadLyst til å være med på elgjakt?

Kommentar til bildet: Mangler elgbilder, derfor et utvalg av alt annet. Send meg gjerne elg og elgjaktbilder.

Det store flertallet av grunneierne i elgvaldet ønsker at elgjakta på Sandsøy skal være en sosial og trivselsfremmende årlig begivenhet for både sandsøyværinger og andre som har en nær tilknytning til øya. Derfor er ikke dette en anbudsjakt. Årsmøtet setter prisen for kjøttet.

Alle som er grunneiere, eller er fastboende, eller har nær famillie av fastboende, eller har fritidsbolig på Sandsøy er velkommen til å søke om å være med på elgjakta.

Om du ikke er jeger, men kunne tenke deg å være med å hjelpe til, er du også velkommen til å ta kontakt.

I år som i fjor blir det gitt fellingstillatelse på 6 dyr.

Jegerne kjøper kjøttet for 40 kr/kg. Alle grunneierne som er med i elgvaldet har rett til å kjøpe 10 kg kjøtt til 55 kr/kg. Resten av kjøttet kan selges til gjeldende markedspris.

Jaktlaget er ansvarlig for at alt etterarbeidet i tilknytning til selve jakta, vomming, flåing og opphenging, samt arbeidet med utsalget av kjøtt, blir gjenomført på en ordentlig måte.

Det har også blitt en tradisjon at jaktlaget gir bort elgkjøtt til Bjarkøy sykehjem (ca. 5 kg) og til en stor elgfest i regi av Sandsøy Vel (ca. 40 kg).

Søknad om å være med på elgjakt kan mailes til:

kirsten_slagstad@hotmail.com

Spørsmål rettes til Kirsten, mob: 91 64 11 52.

SØKNADSFRIST: 15. mai.
Merk: Vedteksfestet sønadsfrist er 1. mai, pga diverse forsinkelse har styret utsatt den i år.

Hilsen leder i styret, Kirsten Slagstad.

Nedenfor er et utdrag av vedtektene, §8 Retten til elgjakt:

Hvert medlem av laget har en jaktrett hver. Om et medlem har flere bruk, har hun/han fortsatt bare en jaktrett.

De som kan være med i jaktlaget er, i prioritert rekkefølge: 

1.      Grunneiere som er medlemmer av elgvaldet.

2.      Fastboende på Sandsøy.

3.      Barn/svigerbarn og barnebarn/svigerbarnebarn av fastboende på Sandsøy.

4.      De som eier fritidsbolig på Sandsøy.

De som ønsker å være med i jaktlaget må sende en skriftlig påmelding til styret inne 1. mai. Påmeldinger som kommer styret i hende etter 1. mai, vil også kunne komme i betraktning, men da som siste prioritet.

Styret plukker ut jegere etter overnevnte prioriteringer og gir skriftlig svar til alle innen 1. juni.

Det kan delta inntil 10 jegere. Om det melder seg flere enn 10 grunneiere/jegere, må de som har jaktet flest sammenhengende år vike til fordel for dem som har jaktet minst.    Ved likhet i antall jaktår, foretas loddtrekning. For å beholde kontinuitet og erfaring bør, om mulig, minst 4 av årets jegere ha deltatt i tidligere år.

Jaktlaget velger jaktleder og stedfortreder. Jaktleder er ansvarlig for alle i jaktlaget har de nødvendige papirer for storviltjakt i orden. For øvrig skal jakta utøves etter de lover og regler som gjelder storviltjakt.


ÅRSPROTOKOLLEN OG NYE VEDTEKTER.
Protokollen fra årsmøtet den 27. mars i år og de nye vetektene er nå lagt ut. Se fanene oppe til venstre.

Medlemslisten skal også oppdateres etterhvert, da nye vedtekter fastslår at alle grunneiere med tellende areal i elgvaldet på Sandsøy har rett til å være medlem i valdet.

Møtet varte i samfulle 5 timer (!). Det ble som forventet mange diskusjoner, og temperaturen på debatten var til tider nokså høy. Det største stridsspørsmålet var om jaktretten skulle ut på anbud eller ikke.

VIKTIG:
ALLE MEDLEMMER MÅ SENDE MEG SIN MAIL-ADRESSE SNAREST.
Min mailadresse er: kirsten_slagstad@hotmail.com

Hilsen Kirsten Slagstad, leder i styret.

Medlemslister.
Medlems- og utbytteliste er nå lagt inn. Se fanene oppe til venstre på denne siden. Mer kommer etterhvert.

VELKOMMEN TIL ÅRSMØTE 27. MARS 2010 KL. 11.30 PÅ "HUSET"
Vi oppfordrer alle medlemmer som har anledning til å stille på dette årsmøtet, evt. gi stemmefullmakt til noen som skal møte. Forslag til vedtekter legges fram, og det er dyp uenighet mellom flertallet og mindretallet i styret angående §8 "Retten til elgjakt". Mindretallet i styret mener man bør selge ut jakta til høystbydende.

Mer om innkalling og saksliste så snart jeg får det sendt på mail fra Eirik Figenschau (eller Svein Midtun).

Så snart jeg får medlemslistene og listen over andelsutbetalingen fra Svein vil dette også bli lagt ut.

Forøvrig er det lagt ut referat fra 2 styremøter under fanen "styremøter" oppe til venstre.Kirsten


Velkommen til hjemmesiden vår.

 

Her følger styrets forslag til vedtekter. De skal opp til behandling på årsmøtet 2010 i medio mars.

Bildet viser nydelig gravet filet av sandsøyelg.


 

§1 Formål

Elgvaldets formål er å forvalte en god og forsvarlig elgstamme til beste for Sandsøy. Forvaltningen baseres på biologisk bæreevne, sett elgskjema, elgtellinger og viltnemdas anbefalinger.

§2 Medlemmer

Alle grunneiere som eier 20 dekar eller mer (innmark og/eller utmark) på Sandsøy kan bli medlemmer av elgvaldlaget. Ved flere eiere av en eiendom, må der utpekes en kontaktperson. Det er en stemmeberettiget pr. eiendom.

§3 Innmelding og utmelding

Innmelding og utmelding må gjøres skriftlig til styret. Utmelding trer i kraft ved påfølgende årsskifte.

§4 Årsmøtet

·         Årsmøtet er lagets høyeste organ. Årsmøtet avholdes hvert år før 1. mars.

 

·         Innkalling med saksliste og regnskap skal kunngjøres i Harstad Tidende og ved oppslag. 

 

·         Saker som medlemmer ønsker å ta opp på årsmøtet, må være innkommet til styret innen 15. januar slik at det kan komme med på sakslista som sendes ut.

 

·         Hvert medlem har en stemme hver.

 

 

·         Alle saker, unntatt vedtektsendringer, avgjøres med simpelt flertall. Ved vedtektsendringer kreves 2/3 flertall av de avgitte stemmer. Blanke stemmer regnes som ikke avgitte stemmer.

 

·         Ved personvalg skal det være skriftlig avstemming om et medlem ber om det.

 

·         Om et medlem ikke personlig kan møte på årsmøtet, kan hun/han gi skriftlig fullmakt til ektefelle/samboer, barn/svigerbarn eller til et annet medlem av laget. Det er mulig å stille med en (1) fullmakt pr medlem.

 

·         Årsmøtet skal:

1.       Velge møteleder, møtesekretær og to personer som sammen med møteleder skal underskrive protokollen.

 

2.       Behandle styrets årsmelding, revidert regnskap, jaktrapport og eventuelle andre saker.

 

 

3.       Det skal velges til sammen 5 styremedlemmer. Hver gård dvs. Slagstad, Kolsland, Altevik, Sørsand og Nordsand skal, så fremst det er mulig, komme med forslag til hvert sitt styre- og varamedlem.

 

4.       Av de 5 valgte styremedlemmene, skal årsmøtet velge 2 revisorer, en leder og en nestleder. Lederen velges for ett år, mens de andre medlemmene velges for to år av gangen. Styret velger selv  kasserer og sekretær.

 

 

§5 Ekstraordinært medlemsmøte

Styret skal innkalle til ekstraordinært medlemsmøte når styret eller minst 1/3 av medlemmene forlanger det. Møtet må innkalles med minst 3 ukers varsel og saksliste må følge med innkallingen. Det kan bare fattes vedtak i de saker som er nevnt i innkallingen.

 

§6 Styre

Elgvaldlaget ledes av et styre. Styret er beslutningsdyktig når minst halvparten av medlemmene er til stede. Ved stemmelikhet har lederen dobbelstemme. Varamedlemmer innkalles etter behov.

 

§7 Administrasjon av elgjakt

Elgjakta administreres av styret etter de retningslinjer årsmøtet vedtar. Styret søker om fellingstillatelser og betaler fellingsavgiftene.

 

 

§8 Retten til elgjakt.

Hvert medlem av laget har en jaktrett hver. Om et medlem har flere bruk, har hun/han fortsatt bare en jaktrett.

 

De som kan være med i jaktlaget  er, i prioritert rekkefølge:

1.       Grunneiere som er medlemmer av elgvaldet.

2.       Fastboende på Sandsøy

3.       Barn/svigerbarn og barnebarn/svigerbarnebarn av fastboende på Sandsøy.

4.       De som eier fritidsbolig på Sandsøy.

 

De som ønsker å være med i jaktlaget må sende en skriftlig påmelding til styret innen 1. mai.  Påmeldinger som kommer styret i hende etter 1. mai, vil også kunne komme i betraktning, men da som siste prioritet.

 

Styret plukker ut jegere etter overnevnte prioriteringer og gir skriftlig svar til alle innen 1. juni.

 

Det kan delta inntil 10 jegere.  Om det melder seg flere enn 10 grunneiere/jegere, må de som har jaktet flest sammenhengende år vike til fordel for dem som har jaktet minst. Ved likhet i antall jaktår, foretas loddtrekning. For å beholde kontinuitet og erfaring bør, om mulig, minst 4 av årets jegere ha deltatt i tidligere år.

 

Jaktlaget velger jaktleder og stedsfortreder. Jaktleder er ansvarlig for at alle i jaktlaget har de nødvendige papirer for storviltjakt i orden. For øvrig skal jakta utøves etter de lover og regler som gjelder storviltjakt.

 

 

 

§10 Jakt på innmark

Da Sandsøy sin utmark har mye tettvokst skog, gis det lov til å jakte elg på innmark. Jegerne må av den grunn vise ekstra varsomhet ved jakt i nærheten av bolighus. Jegerne skal varsle beboere der de finner behov for det.

 

§11 Utbytte

Styret fordeler utbytte til medlemmene innen årskiftet gjeldende jaktår. Fordeling av utbyttet skal være proposjonalt med størrelsen på medlemmets eiendom.

 

 

 

Kirsten Slagstad, 29. Februar 2010


Skriv en kommentar: (Klikk her)

123hjemmeside.no
Antall tegn tilbake: 160
OK Sender...

Ragnar With | Svar 24.06.2013 18.18

Fantastisk hjemmeside. Ansvarsfulle politikere som ser nytten av å høste av naturen på en bærekraftig måte.Elgen finner ro ute på øyen.

Liv Anita | Svar 31.10.2011 22.41

Hei Kirsten.
Neste gang det er elgfest MÅ vi komme. Dere er flinke. Får sende noen bilder i første omgang. Håper du kan bruke dem :)

Torgeir Pedersen | Svar 29.03.2011 13.58

Hei Kirsten. Mange flotte bilder,synd jeg ikke kom meg på elgfesten denne gangen,det så bare deilig ut

Randi | Svar 02.03.2011 22.02

Så flink du e, Kirsten!

Kitt Dalen | Svar 17.11.2010 15.09

Hei Kirsten.
Fant siden tilfeldig da jeg var på Sandsøya .no.
Kjempefin info og flotte bilder.

Asbjørn Strøm | Svar 20.10.2010 17.20

Hei Kirsten. Første gang jeg er inne på denne siden. Kjempeflott det du/dere har fått til.

Trine Chruickshank | Svar 22.04.2010 15.23

Hei Kirsten. Dette var en flott side. Godt jobba.

Kirsten 22.04.2010 18.16

Tusen takk . Så oppfordrer jeg deg og alle andre til å sende meg fine Sandsøy-bilder, med eller uten elg.

Se alle kommentarer

| Svar

Nyeste kommentarer

24.06 | 18:18

Fantastisk hjemmeside. Ansvarsfulle politikere som ser nytten av å høste av naturen på en bærekraftig måte.Elgen finner ro ute på øyen.

...
31.10 | 22:41

Hei Kirsten.
Neste gang det er elgfest MÅ vi komme. Dere er flinke. Får sende noen bilder i første omgang. Håper du kan bruke dem :)

...
18.06 | 14:48

Tusen takk

...
16.06 | 00:51

Veldig godt jobba! Hilsen Benn Olaf

...
Du liker denne siden